אורי ניר

ד"ר אורי ניר


Dr. Uri Nir
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • אורי ניר "'יצא וחצי תאוותו בידו' – התפתחותן של תרופות אמצע חדשות במשפט האזרחי ותרומתה הגדולה של הנשיאה נאור לעיצובן של תרופות אלו" ספר מרים נאור (עתיד להתפרסם, 2021).

  • גיל סיגל ואורי ניר "פיצויים לקרבנות עברה בתאונות-דרכים – האם הם עומדים בסתירה לעקרון ייחוד העילה?" עיוני משפט לו 621 (2015).