אורי קושניר

ד"ר אורי קושניר


Dr. Uri Kushnir
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Kushnir U, Frid V. Spectral Acoustic Fingerprints of Sand and Sandstone Sea Bottoms. Journal of Marine Science and Engineering. 2022; 10(12):1923.

 • Levine, A. Sladkevich, M. Glozman, M. Keren, Y. Kushnir, U. Kit, E. "Processing of Hydrographic Data for the West Galili Region". Interim Report, P.N. 831/16. 2016.

 • אנא לוין, דפנה פיינגולד, תומר הדרי, עידו סלע, שמרית פרקול-פינקל, אפרת מיידר, ענבר שורץ, מיכאל סלדקביץ, מיכאל גלוזמן, אורי קושניר, ואליעזר קיט. דוח ניטור לאחר גמר העמקת תעלת הכניסה הימית לנמל חיפה. פ.מ. 799/14. 2014

 • Kushnir, U. and Rabinovitch, O. (2011) "Electrical Body Forces and Electrical Tractions in the Nonlinear Response of Piezoelectric-Ferroelectric Actuators" European Journal of Mechanics – A/Solids, 30(2):137-144.

 • Kushnir, U. and Rabinovitch, O. (2009) "A Principle of Virtual Work and Governing Equations for Nonlinear Ferro-Electro-Elasticity" Acta Mechanica 202(1-4): 163-179.

 • Kushnir, U. and Rabinovitch, O. (2009) "Advanced Piezoelectric-Ferroelectric Stack Actuator" Sensors and Actuators – A / Physical, A150(1):102-109

 • Kushnir, U. and Rabinovitch, O. (2009) "Nonlinear Ferro-Electro-Elastic Beam Theory" International Journal of Solids and Structures, 46(11-12): 2397-2406.

 • Kushnir, U. and Rabinovitch, O. (2008) "A Multiscale Approach to Nonlinearity in Piezoelectric-Ferroelectric Smart Structures – From Micromechanics to Engineering", International Journal for Multiscale Computational Engineering, 6(5): 451-468

 • Kushnir, U. and Rabinovitch, O. (2008) "Nonlinear Piezoelectric and Ferroelectric Actuators – Analysis and Potential Advantages" Journal of Intelligent Material Systems and Structures 19(9):1077-1088.

 • Kushnir, U. and Rabinovitch, O. (2007) "Grain Orientation Scattering In the Nonlinear Constitutive Modeling of Piezoelectric-Ferroelectric Materials", Journal of Intelligent Materials Systems and Structures 18(11): 1149-1163.