חגית  תורג'מן

ד"ר חגית תורג'מן


Dr. Turjeman Hagit
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Reuven, Y., & Turjeman, H. (2021). Risk factors of teenagers who committed sex offenses a comparative view. In, Shechory Bitton, M., Abulafia, J. & Zvi, L. (ed.). Sexual offences in israel: Trends in legislation, assessment and treatment. (in Hebrew)

  • ראובן , י' ותורג'מן, ח' (2018) צעירים בישראל על רצף הסיכון. בתוך: ח', בוני נוח (עורכת). בוגרים צעירים בישראל. תרומה שווה.

  • תורג'מן, ח' ופישמן ג' (2017). הגירה ועבריינות בקרב מתבגרים – בין מיתוס למציאות. קרימינולוגיה ישראלית.

  • Turjeman, H. (2016). Adolescents in a Mess - Juvenile Delinquency: Prevention, Enforcement and Rehabilitation - Book Review. Mifgash, Journal of Social-Educational Work, 43, 147-154.

  • Gazal-Ayal, O., Turjeman, H. & Fishman, G. (2013). Do sentencing guidelines increase prosecutorial power? An ampirical study. Law and Contemporary Problems, 76, 1, 131-160.

  • Turjeman, H., Fishman, G., & Mesch, G. (2008). The effect of acculturation on depressive moods: Immigrant boys and girls during their transition from lateadolescence to early adulthood. International Journal of Psychology, 43, 32-44.

  • Turjeman, H., Mesch G., & Fishman, G. (2008). Social identity, identity Change and delinquent behavior. International Journal of Comparative Sociology, 49, 111-126.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF

From Adolescence to Young Adulthood a Follow-Up Study of the Acculturation and Delinquency of Immigrant Youth

בשיתוף עם Prof. Fishman Gideon

450,000

Award icon

 

ISF

The effect of sentencing reform in Israel: Disparity, discrimination and prosecutorial power

בשיתוף עם Oren Gzal Ayal & Gideon Fishman

350,000

Award icon

 

Ministry of labor, social affairs and social services

Evaluation of Intervention Programs for Addicts

בשיתוף עם Yaakov Reuven

420,000

Award icon

 

National Insurance institute of Israel

Child Neglected by Their Parents - Evaluation Study

בשיתוף עם Yaakov Reuven

811,000

Award icon

 

National Insurance institute of Israel

Pre-military preparatory as a rehabilitative program for youth at high risk

בשיתוף עם Yaakov Reuven & Benny Bailey

730,000