תמי של (עבודי)

ד"ר תמי של (עבודי)


Dr. Tammy Shel (aboody)
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • של, ת' (2013) אתיקה של איכפתיות: היבטים פילוסופים ואתנוגרפיים, מתוך" ב' אלפרט וש' שלסקי (עורכים), הכיתה ובית הספר בעין המחקר האתנוגרפי, תל-אביב: מכון מופ"ת

  • Shel, T. (2009). The Dialectic of Tolerance and Intolerance in the Ethics of Caring. (A chapter in a book on Marcuse). Rowman and Littlefield Publication.

  • Shel, T. (2007). The Ethics of Caring: Bridging Pedagogy and Utopia. Sense Publishers: Rotterdam/Taipei.

  • Chung, G. K. W. K., Shel, T. & Kaiser, W. J. (December 2006). An exploratory study of a novel online formative assessment and instructional tool to promote students’ circuit problem solving. Journal of Technology, Learning, and Assessment. Vol. 5(6).

  • Shel, T. (2006). On Marcuse and Caring in Education. Policy Futures in Education. Vol. 4(1):52- 60.