תמרה אבישר

ד"ר תמרה אבישר


Dr. Tamara Avissar
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Avissar – Zeldis, T. In: Movshovits-Hadar,N.(Ed). K-12 Mathematics Education in Israel – Issued and Challenges, Chapter 18. Series on Mathematics Education: Volume 13, World Scientific Publication, Singapore, 2018.