סיגל נגר-רון

ד"ר סיגל נגר-רון


Dr. Sigal Nagar-ron
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2016

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

לעבוד מתוך שוליות מרובה: מרחב, מעמד ודתיות בעיירות הפיתוח בנגב

בשיתוף עם פנינה מוצפי-האלר

718,998