סיביל היילברון

פרופ' סיביל היילברון


Prof. Sibylle Heilbrunn
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Emerald/EFMD MENA Management Research Fund Award

Getting their act together: Management practices of Palestinian Israeli women entrepreneurs

בשיתוף עם M. Abu-Nasra

Award icon

 

Friedrich Ebert Stiftung, Herzeliya

Developing an Index of Solidarity

בשיתוף עם L. Achdut & L. Davidovitch

Award icon

 

Friedrich Ebert Stiftung, Herzeliya

Solidarity among Palestinian Israelis

בשיתוף עם L. Achdut & L. Davidovitch

Award icon

 

Horizon 2020 Framework GENDERNET Plus Joint Call on Gender and UN Sustainable Development Goals UpToEurope2

Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A CrossCultural Perspective

בשיתוף עם Professor Maura McAdam, Dublin University, Ireland; Prof Gry Agnete Alsos, Nord University, Norway; Prof Ulf Mellstroem, Karlstadt University, Sweden

Award icon

 

Ministry of Economics

Determinants of Workplace Behavior

בשיתוף עם Y. Itzkovitch

Award icon

 

Ministry of Immigrant Absorption

Policy for Supporting Immigrant Entrepreneurship

בשיתוף עם N. Kushnirovich

Award icon

 

Ministry of Immigration

Integration of Western and FSU immigrants in high-tech organizations

בשיתוף עם K. Amit, S. Bar Lev & N. Kushnirovich