שמואל שולמן

פרופ' שמואל שולמן


Prof. Shmuel Shulman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF- Israeli Science Foundation

Success and Failure in Attaining Goals among Emerging Adults: The Protective Role of Personal and Social Resources

Award icon

 

Israel Anti Drug Authority

The Extended Journey – An Experience of Identity Exploration or Confusion? The Role of Personal Risk and Protective Factors

Award icon

 

Israel Ministry of Health

Romantic involvement and negative affect among adolescents

Award icon

 

The Ben Dov Foundation

Adaptive and maladaptive pathways during young adulthood