שלמה אלון

ד"ר שלמה אלון


Dr. Shlomo Alon
טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • החיבור "לשון הערבים" לאבן מנט'ור ומקומו במילונות הערבית(בערבית), 454 עמודים, האקדמיה הלאומית לערבית, חיפה