שירלי וגנר

גב' שירלי וגנר


Ms. Shirley Wegner
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Group Exhibition
  2021 Hamerkazit 1, Haifa, Pyramida Art Center, Haifa, curated by Shirley Meshulam

 • Group Exhibition
  2020 Modell-Naturen in der zeitgenössischen Fotografie, Alfred Ehrhardt Stiftung, Berlin,
  Germany
  Award Recipients, Ministry of Culture awards 2017-2018, Ashdod Museum of Contemporary Art, Israel
  Greenville, curated by Ravit Harari, Contemporary Art Gallery, Ramat Hashron
  Crimes and Misdemeanors, Curated by Nitza Perry The Artists’ House, Tel Aviv, Israel

 • Group Exhibition
  2019 Modell - Naturen in der Zeitgenössischen Fotographie, Kallmann Museum, Ismaning, DE
  “Photography, In Fact,” curated by Yair Barak, Sklary Levy Gallery, Modi’in, Israel

 • The Unphotographed, One Person Exhibition, Rosenfeld Gallery Tel Aviv

 • Group Exhibition
  2018 Voyage, Rosenfeld Gallery
  Pillar of Cloud, Hermann Struck Museum, HMA, Haifa, Israel
  Lecturer - Creator, Shenkar Multidisciplinary Arts dept. 2017 Award winners, Edmond de Rothschild center, Tel Aviv

 • 2017 Maa’se Mekabah / The Act of Assembly Rosenfeld Gallery, Tel Aviv. Solo Exhibition