שירי אייבזו

ד"ר שירי אייבזו


Dr. Shiri Ayvazo
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2019

Society of Advancement of Behavior Analysis

Developing online training modules for caregivers of young children with disabilities in Israel IIPICS

בשיתוף עם Dr. Hedda Meadan and Dr. Hagit Inbar-Furst

2,500 $