שמעון-ארז בלום

ד"ר שמעון-ארז בלום


Dr. Shimon-erez Blum
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Between the law and politics in lines of defense: National-political cause lawyering in the Shuni 20 Case, 23 Hamishpat: The College of Management Law Review 157 (2017). (Hebrew).