שמעון כרמי

ד"ר שמעון כרמי


Dr. Shimon Carmi
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Why Peace: The PLO's political motives for entering the Oslo process 2020 Resling publication