שרון גבע

ד"ר שרון גבע


Dr. Sharon Geva
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Sharon Geva, Women in the State of Israel: The Early Years (Magnes Press, 2020) [Hebrew].

  • "Sharon Geva, "'And now you are married and you have two children': Female Witnesses at the Eichmann Trial." Yad Vashem Studies 47 [2] (2019): 131—164.

  • "Sharon Geva, "Ahead of Its Time: Ha'ishah Bamedinah – The story of a forgotten women's Journal in Israel. Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues 34 (Spring 2019): 98—122.

  • "Sharon Geva, "Any resemblance to actual persons is not coincidental: The book Uri Tsafon uvo'i teman (1963) and the Yemenite children affair." Journal of Modern Jewish Studies 19,3 (2019): 1—23.

  • Sharon Geva, "Case Closed: Women in the Israel Police, 1948—1958." Israel Studies, 24.1 (2019): 100—125.

  • Sharon Geva, "Documenters, Researchers and Commemorators: The Life Stories and Work of Miriam Novitch and Rachel Auerbach in Comparative Perspective." MORESHET Journal for the Study of the Holocaust and Antisemitism, 16 (2019): 56—91.