שלהבת צור

ד"ר שלהבת צור
Dr. Shalhevet Zur

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Eppel, Baron Orna., and Leibovitz – Zur,. Shalhevet., and Magid, Avi., (2013). Relationship between the adoption of safe behavior, the quality of the road infrastructure and safety climate in the Arab community. Haifa University. (Invited by The Israeli Insurance Association). Research Report.

  • Eppel, Baron Orna., and Leibovitz – Zur,. Shalhevet., and Elias, Wafa., (2015). Building intervention programs to improve road safety in the Arab sector authorities through public participation. School of Public Health, Haifa University and Ran Naor Foundation. Research Report.

  • Magid, Avi., and Leibovitz – Zur, Shalhevet., and Baron – Eppel, Orna., (2015). Increased inequality in mortality from road crashes among Arabs and Jews in Israel. Traffic Injury Prevention, 16, p.p. 42-47. Taylor & Francis Group (Eds.)

  • Malka, Ron., and Leibovitz- Zur, Shalhevet., and Naveh, Eitan. (2018). Safety-first single priority vs. ambidexterity of safety and customer service dual priorities: When does work related driving road accidents rate is lower?", Accident Analysis & Prevention. No. 121, p.p. 101-108. Elsevier (Eds.)