שרית סיון

פרופ' שרית סיון


Prof. Sarit Sivan
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israel Science Foundation - ISF

Novel injectable biomimetic glycosaminoglycan analogues for intervertebral disc regeneration

בשיתוף עם ד"ר מיכל עמית

1,250,000