סארי עאסלה

ד"ר סארי עאסלה


Dr. Sare Asli
טלפון
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2023

Israeli Ministry of Regional Cooperation

Climate Crisis and its Coping Strategies- International Conference of Al-Qasemi Academic College

בשיתוף עם Dr. Abeer Wattad

100,000

Award icon

שנת המענק: 2023

The Israeli Ministry of Energy

Development of an educational program in the field of renewable energy, efficiency, and energy saving for high school students in the Arab society in Israel

בשיתוף עם Prof. Mohammad Hugerat, the Science Education Center, the Applied Research Institute of the Galilee Society

197,625

Award icon

שנת המענק: 2020

European Union, EuropeAid/162124/DD/ACT/Multi

Unity and diversity in nature and society

בשיתוף עם Dr. Mazin Qumsiyeh, Bethlehem University – Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability (PIBS)

825,184

Award icon

שנת המענק: 2020

Israeli Environmental Protection Ministry

Development of a stable biotechnological process to produce "clean" biogas for transportation by anaerobic digestion of food industry wastewater based on a hybrid high-rate anaerobic bio-system with immobilized Candida Rugosa fungus

בשיתוף עם Dr. Jeries Jadoun, the Applied Research Institute of the Galilee Society

413,000

Award icon

שנת המענק: 2015

The Israeli Ministry of Environmental Protection

Enzymatic-physicochemical hybrid treatment to increase the energy production from weak industrial wastewater (COD 3000-10000 mgL-1)

בשיתוף עם Dr. Isam Sabbah, Braude College, The Applied Research Institute of the Galilee Society.

333,730

Award icon

שנת המענק: 2014

Israeli Ministry of Agriculture & Rural Development

Isolation and identification of antibacterial and anti-virulent compounds with therapeutic potential against Helicobacter Pylori

בשיתוף עם Dr. Jeries Jadoun, Prof. Hassan Azaizeh, The Applied Institute Research of the Galilee Society. Prof. Ram Riefen, The Hebrew University, Israel. Dr. Nativ Dodae, Agriculture Research Organization, Israel

1,000,000