שרה  זמיר

פרופ' שרה זמיר


Prof. Sara Zamir
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Georg Eckert Institute, Germany.‏

Political socialization through contemporary school textbooks for junior high school students: What are the main socio-political values in the texts