ספיר הנדלמן

ד"ר ספיר הנדלמן


Dr. Sapir Handelman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

The Peter Becker Award

the Minds of Peace Experiment