רות פלאטו-שנער

פרופ' רות פלאטו-שנער


Prof. Ruth Plato-shinar
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • רות פלאטו-שנער;סול אזואלוס-אטיאס - 'פישוט האינטראקציה בין בנקים ללקוחותיהם – לקראת מודרניזציה של לשון החוזה הבנקאי האחיד' משפטים נא (צפוי להתפרסם 2021), 1

 • רות פלאטו-שנער - 'חוק שירותי תשלום, התשע"ט–2019: הגנת הצרכן הפיננסי בעולם של שירותי תשלום דיגיטליים' המשפט כז (2021), 275

 • Plato-Shinar R. (2021) Banking Regulation in Israel: Balancing Systemic Stability and Consumer Protection. In: Tevet E., Shiffer V., Galnoor I. (eds) Regulation in Israel. Palgrave Macmillan, Cham.

 • "The New Israeli Law on Payment Services: Towards a New World of Digital Payments", 35 BFLR 351-382 (2020)

 • "Can the Twin Peaks Model of Financial Regulation Serve as a Model for Israel?" in The Cambridge Handbook of Twin Peaks Financial Regulation (Andrew Godwin and Andrew Schmulow, eds. Cambridge University Press, forthcoming in 2020)

 • "מכירת תיקי הלוואות בנקאיות לגופים חוץ-בנקאיים: השלכותיה של חובת האמון הבנקאית", משפטים על אתר (2019), זמין באתר

 • "שיימינג רגולטורי: האם מכשיר הביוש מתאים לשמש ככלי אכיפה רגולטורי בתחום הבנקאי?", משפט ועסקים כג – כרך מיוחד בנושא שיימינג (תשע"ט).

 • "רגולציה בנקאית בישראל - יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית" אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה. מרכז חזן לצדק חברתי, מכון ון-ליר בירושלים (יצחק גלנור ואיל טבת, עורכים,תשע"ט).

 • "הזכות לפרטיות פיננסית: עולם הולך ונעלם", משפט חברה ותרבות ב, כרך בנושא "מהפרט אל הכלל: פרטיות, משפט וחברת המעקב" 229-199 (2019).

 • "The Bank Fees Regime in Israel - A Political Economy Perspective" in The Political Economy of Financial Regulation 189-218 (Emilios Avgouleas and David C. Donald, eds. Cambridge University Press, 2019)

 • "Law and Ethics: The Bank's Fiduciary Duty towards Retail Customers" in Research Handbook on Ethics in Banking and Finance 214-236 (William Blair, Rosa Lastra and Costanza Russo, eds. Edward Elgar, 2019)

 • "Financial Consumer Protection in the Post Financial Crisis Era: Can the American FCPB Serve as a Model for other Jurisdictions?" 53 Texas Int. Law Journal 171-200 (2019)

 • "Misconduct Costs of Banks – The Meaning Behind the Figures" 32 Banking & Finance Law Review 495-528 (2017, with Keren Borenstein-Nativ)

 • "Cross-Border Banking: Reconceptualizing Bank Secrecy" in Reconceptualizing Global Finance and its Regulation, 236-249 (R. Buckly, E. Avgouleas, D. Arnery, eds., Cambridge University Press, 2016)

 • חובות אמון במשפט הישראלי (תשע"ו, הוצאת נבו. עריכה משותפת עם יהושע שגב).

 • Banking Regulation in Israel: Prudential Supervision vs. Consumer Protection (Walters Kluwer, 2016)
  הספר תורגם לסינית: (2019) 以色列银行业监管--审慎监管与消费者保护

 • "מחשבות על גבולותיה הראויים של חובת האמון הבנקאית: הבנק כאפוטרופוס של הלקוח?" חובות אמון במשפט הישראלי 130-107 (רות פלאטו-שנער ויהושע שגב, עורכים, תשע"ו).

 • חובת האמון הבנקאית (תש"ע - 2010, הוצאת לשכת עורכי הדין).