רוני רוזנברג

ד"ר רוני רוזנברג


Dr. Roni Rosenberg
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Reconceptualizing Revenge Porn, 63 ARIZONA LAW REVIEW (forthcoming, 2021) (with Hadar Dancig-Rosenberg)

  • Revenge Porn in the Shadow of the First Amendment (forthcoming in UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 2021) (with Hadar Dancig-Rosenberg)

  • בהמשך לרפורמת עברות ההמתה – הצעה לרציונל חדש לדוקטרינת הקנטור (עתיד להתפרסם בכתב העת מחקרי משפט, 2021)

  • Human Dignity and the Doctrine of Provocation, 34 NOTRE DAME JOURNAL OF LAW, ETHICS & PUBLIC POLICY 281 (2020)

  • A New Rationale for the doctrine of provocation: Applications to Cases of Killing an Unfaithful Spouse, 37 COLUMBIA J. OF GENDER AND LAW 220 (2019)