רינת ארביב אלישיב

ד"ר רינת ארביב אלישיב


Dr. Rinat Arviv Elyashiv
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Donitsa-Schmidt S., Zuzovsky R., Arviv Elyashiv R. (2022) First-Year Out-of-Field Teachers: Support Mechanisms, Satisfaction and Retention. In: Hobbs L., Porsch R. (eds) Out-of-Field Teaching Across Teaching Disciplines and Contexts. Springer, Singapore.

  • Arviv Elyashiv, R. & Navon, Y. (2021). Teacher attrition: Human capital and terms of employment – Do they matter?” Education Policy Analysis Archives, 29(76), 1-23.

  • שמר אלקיים, ט., שביט מילר, ע. וארביב אלישיב, ר. (2021). חוויה סטודנטיאלית אחרת בהכשרה להוראה: נקודת המבט של מורי המורים. גילוי דעת, 18, 59-85.

  • Avidov-Ungar, O. &. Arviv Elyashiv, R. (2020). Teacher perceptions of educational reform: The schools' readiness, supporting mechanisms, and contribution of the reform. International Journal of Educational Management. Vol. 35(1), 173-187.

  • Joseph, G., Arviv Elyashiv, R. & Tesler, R. (2020). A Comparison of Diet vs. Diet + Exercise Programs for Health Improvement in Middle-Aged Overweight Women. Women's' Health, 16, 1-12.

  • ארביב אלישיב, ר. וגביש, ר. (2020). מעמדו של החינוך הגופני בבית הספר: משוליות למשמעות. קידום בריאות בישראל, 7, 27-34

  • Arviv Elyashiv, R. (2019). School and district leaders talk about teacher attrition. Journal of Curriculum and Teaching, 8(3), 160-170.

  • Avidov-Ungar, O. &. Arviv Elyashiv, R. (2018). Teacher Perceptions of Empowerment and Promotion during Reforms. International Journal of Educational Management, 32(1), 155-170

  • Arviv Elyashiv, R. & Gal, A. (2017). Hierarchy of Needs of Persistent Mathematics and Science Teachers. American Journal of Educational Research, 5(7), 683-693