ריקי גליה

ד"ר ריקי גליה
Dr. Riki Galia

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Galia, R. (2015). The Transformed Identity of a Banking Corporation’s Employees, 1960s–1980s. Journal of Public Affairs,15(3):316-330.

  • Galia, R. Banking and Philanthropy: Particular “Sephardic” Giving in the Guise of Zionist Giving for the Common Good. Accepted for publication June, 2015, Israel Affairs.

  • גליה, ריקי (2015). מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של בנק דיסקונט, תל-אביב: הוצאת רסלינג.

  • Galia, R. (2016). A Case Study in Self-Construction of Volunteering Employees as a Mechanism of Managerial Control. International Journal of Work Organization and Emotion, 7(4), 316-335. .

  • Galia, R. (2018). Traditional Patron or Modern Supporter of Culture and the Arts? The Philanthropy Practices of an Israeli Family Business (1980s). Israel Affairs, 24(5), 848-864.

  • Galia, R. (2019). Contested Discursive Framing: An Example from a Bank’s Co-optative Collaborative Ventures Model for CSR. Qualitative Sociology Review (in press).