ראובן ינקונסקו

פרופ' ראובן ינקונסקו


Prof. Reuven Ianconescu
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF

Fundamental Radiative Processes and new Radiative Interaction schemes of Free Electron Beams

בשיתוף עם prof. Avraham Gover, Tel Aviv university

997,200