רחל ורצברגר

ד"ר רחל ורצברגר


Dr. Rachel Werczberger
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2020

ISF

‘Lived Judaism in Israel: religious and spiritual experiences in a changing society’

בשיתוף עם שלמה גוזמן-כרמלי, אוניברסיטת בר אילן

398,000