פנינה שטיינברגר

ד"ר פנינה שטיינברגר


Dr. Pnina Steinberger
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2020

מכלל אורות ישראל

חרדה מסטטיסטיקה ויושרה אקדמית

בשיתוף עם ד"ר יובב עשת וגב' קרן גרינאוצקי

Award icon

שנת המענק: 2016

מכללת גורדון

מחקר הערכה - שילוב סימולציות בלמידה ובהוראה

בשיתוף עם ד"ר נגה מגן נגר ז"ל

Award icon

שנת המענק: 2015

מכון מופ"ת

מאפייני סביבת הלמידה החדשנית לפי תפיסת התלמידים