פבלו לרנר

פרופ' פבלו לרנר


Prof. Pablo Lerner
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Lerner, Pablo, Between Concepts and Policy: The Constructive Trust between Vendor and Purchaser in a Mixed Legal Tradition (July 1, 2021). 11 Modern Studies in Property law (2021),

  • פבלו לרנר ""לא משלמים – לא נוהגים" ההגבלה על רישיון הנהיגה בהליכי הוצאה לפועל. דין ודברים, טו, תשפ"א

  • פבלו לרנר - 'מי שאינו משלם חובות - ידעו על־אודותיו! פרטיות וביוש בהליכי הוצאה לפועל' מאזני משפט (תשפ"א), 295

  • The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as model law: some remarks from the Israeli perspective", Uniform Law Review (2019);

  • Leaving home , transplanting law: Guido Tedeschi and other Jewish émigrés from Europe" 130 Studi Senesi (2018) 229,