אסנת עקירב

פרופ' אסנת עקירב


Prof. Osnat Akirav
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF

The inflated measures of governmental instability

בשיתוף עם Dr. Yael Shomer, Tel Aviv University, Department of Political Science

450,000

Award icon

 

The National Insurance Institute

Integration of mentally disabled people in the community: The willingness to pay and the new public governability

בשיתוף עם Dr. Zvika Winer, Western Galilee College Dr. Zahi Tavor Academic College of Emek Yezreel

200,000