אורנה אליגון דר

פרופ' אורנה אליגון דר


Prof. Orna Alyagon Darr
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF

"מבקרים רשמיים" בפלשתינה המנדטורית: היסטוריה של שתל משפטי

159,000