אורנה אחראי

גב' אורנה אחראי


Ms. Orna Achrai
טלפון
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Moskovich, Y., & Achrai, O. (4-6.2.2015). From democracy to hierarchy cultural change in a kibbutz factory. Equal is not enough, Antwerp.

  • גייגר, ב., ואחראי, א. (2013). נגישות והצלחה בהשכלה גבוהה מזווית ראייתן של נשים חד הוריות . מחקר זה נערך בהמלצת ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת ובתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך (פורסם כדו"ח).

  • גייגר, ב., ואחראי, א. (2008). אסטרטגיות התנגדות של נשים דרוזיות לאלימות בני זוגן. בתוך: י, קים, י, בר זוהר, וע, לוי (עורכים), קורבנות אכיפת החוק, מין וחברה(עמ' 373- 403). מסדה.