אורית  יעל

ד"ר אורית יעל


Dr. Orit Yaal
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Yaal. O. "The Hebrew Lesbian – Image and Reality in the Hebrew Press in Mandatory Palestine and Israel 1930s-1960s". in Andreas Krass, Moshe Sluhovsky, and Yuval Yonay, eds. Queer Jewish Lives in Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies, 1870–1960 (Frankfurt: Transcript Verlag, 2021) .

  • יעל. א., "השדכן המודרני: מהפכת השדכנות העברית של יוסף ליבר" קשר 52, אביב 2019.

  • יעל. א., "במקום הזמנה פרטית: מודעות ברכה בעיתונות העברית בתקופת המנדט", קשר, 51, אביב 2018.