אוהד שפסנוול

פרופ' אוהד שפסנוול


Prof. Ohad Szepsenwol
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2021

Israel Science Foundation

The effects of unpredictability and morbidity-mortality on parental investment

678,000

Award icon

שנת המענק: 2018

National Science Foundation (USA)

Developmental and interpersonal antecedents of parenting orientations and behavior: A life history perspective

בשיתוף עם Jeffry A. Simpson, Vladas Griskevicius

330,000 $