אופיר מנשה

ד"ר אופיר מנשה
Dr. Ofir Menashe

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Hassan Azaizeh, Eyal Kurzbaum, Ons Said, Husain Jaradat, Ofir Menashe. The potential of autochthonous microbial culture encapsulation in a confined environment for phenols biodegradation, Environmental Science and Pollutants Research (ESPR), 2015 Vol. 22 (19) pages: 15179-15187.

  • Ofir Menashe and Eyal Kurzbaum, Small-bioreactor platform technology as a municipal wastewater additive treatment, Water Science & Technology, 2014, Vol.69 (3), pages 504-510.

  • Ofir Menashe and Eyal Kurzbaum, A Novel Bioaugmentation Treatment Approach using a Confined Microbial Environment: A Case Study in a MBR Wastewater Treatment Plant, Environmental Technology, (on-line publication, Jan. 2016.

  • Eyal Kurzbaum, Yasmin Raizner, Oded Cohen, Ran Y. Suckeveriene, Anatoly Kulikov, Ben Hakimi, Lilach Iasur Kruh, Yair Farber, Ofir Menashe. Encapsulated Pseudomonas putida for phenol biodegradation: Use of a structural membrane for construction of a well-organized confined particle, Water Research, 2017, Vol.121, pages 37-45.

  • Rupak Kumar, Yasmin Raizner, Lilach Iasur Kruh, Ofir Menashe, Hassan Azaizehe, Suman Kapur, Eyal Kurzbaum. Extracellular laccase production and phenolics degradation by an olive mill wastewater isolate. Grasas y Aceites (accepted 10.2017).