נורית בן צבי

ד"ר נורית בן צבי


Dr. Nurit Ben-zvi
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "Entrainment - Expanding the scope of orality in culture", in: Clayton, M., Sager, R., & Will, U., "In Time with the Music: The concept of Entrainment and its significance to cognitive Ethno-musicology"