נועם וינברג

ד"ר נועם וינברג


Dr. Noam Weinberg
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • N. Weinberg and J. B. Greenberg, "An Investigation of the Behavior of Steady-State Laminar Jet Spray Flames", International Journal of Turbo & Jet-Engines, in press (available online).

  • N. Weinberg and J. B. Greenberg, "Polydisperse Effects in Jet Spray Flames", Combustion Theory and Modelling, Vol. 22, No. 1, pp. 71-90, February 2018.

  • N. Weinberg and J.B. Greenberg, "On Blow-Out and Lift-Off of Laminar Jet Spray Diffusion Flames", Combustion Science and Technology, Vol. 188, Issue 11-12, pp. 1760-1776, October 2016.

  • N. Weinberg and J.B. Greenberg, "Linear Stability Analysis of Laminar Premixed Fuel-Rich Double-Spray Flames", International Journal of Spray and Combustion Dynamics, Vol. 6, No. 1, pp. 87-112, March 2014.