נעה בר חושן

ד"ר נעה בר חושן


Dr. Noah Bar Gosen
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • בר חושן, נ. (2024). אני והחבר'ה: עיצוב זהות הומואית או לסבית במערכת החינוך השיתופית בקיבוץ בראייה רטרוספקטיבית בתוך קמה,ע. פוגל-ביז'אווי, ס. (עורכים) מבעד לארון השקוף דיוקן של להט"ב בקיבוץ למדא עיון הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה ויד טבנקין. 225-256

  • Bar Gosen, N. "Managerial aspects in the role of the homeroom educator in the high schools in Israel." in Dorczak, R. Precey, R. (Eds.) (2020) Contemporary Issues in European Educational Leadership Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, 59-78.

  • Bar Gosen, N. (2018) Different Role Perceptions and Practices among Israeli High School Homeroom Educators and Subject Teachers Ph.D. Dissertation, submitted to the Faculty of Education, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

  • Bar Gosen, N., (2017). "Everybody wants 'good teachers' – but they are hard to define: A common narrative of model educators: from fictional teachers through exceptional educators to current educators' professional perceptions" Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, 18, 181-196.