נמרוד טל

ד"ר נמרוד טל


Dr. Nimrod Tal
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Nimrod Tal & Amos Hofman (2021) Beyond the Curriculum: Teaching History in Israeli Classrooms, 1970s-1980s, History of Education

 • Roy Weintraub & Nimrod Tal (2021) Within the national confines: Israeli history education and the multicultural challenge, Pedagogy, Culture & Society,

 • Trump in the American Century: Donald Trump’s Foreign Policy in Historical Perspective, Politika – The Israeli Journal of Political Science and International Relations 29 (Winter 2021), pp. 15-33 [in Hebrew]

 • History Teaching According in the Biton Committee Report: Divide and Rule in the Melting Pot, in: ]Nissim Avisar and Mimi Haskin (eds.), Mizrahiut and Education (2019). [in Hebrew]

 • Tatiana Prorokova and Nimrod Tal (eds.), Cultures of War in Graphic Novels, Rutgers University Press, 2018.

 • Putting out the “embers of this resentment”: Anglo-American Relations and the Rewriting of the British Response to the Civil War, 1914-1925, The Journal of the Civil War Era Vol. 8, No. 1 (Mar. 2018), pp. 87-110.

 • The Civil War Heritage as American Diplomacy, 1957-1965, The International Journal of Heritage Studies Vol. 23, No. 1, (Jan. 2017), pp. 1-13.

 • The Six Day War, in Paul Joseph (ed.), The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives, SAGE Reference (SAGE Publications, Inc., 2016), pp. 1563-1564.

 • Nimrod Tal, The American Civil War in British Culture: Representations and Responses, 1870 to the Present, Palgrave Macmillan, 2015.

 • The American Civil War in British Military Thought from the 1870s to the 1930s, Civil War History Vol. 60 No. 4 (Dec. 2014), pp. 409-435.

 • Neo-Conservatives and the Teaching of History in the United States, Zmanim - A Historical Quarterly, (Summer 2011), pp. 68-75. [in Hebrew]