נעמי איש-שלום

ד"ר נעמי איש-שלום


Dr. Naomi Ish-shalom Gordon
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Ish-Shalom-Gordon N., Flame R. & Warburg M. 1996. Nitrogen turnover in litter and in basalt soil in an oak wood on the Northern Golan Heights. In: Steinberger Y. (Ed.). Preservation of Our World in the Wake of Change. Vol. VI-B, p. 557-560

  • Saks Y. & Ish-Shalom-Gordon N. 1995. Aloe vera L. cultivation under conditions of low-temperature winter and basaltic soils: an ecological study of a potential crop. Industrial Crops and Products 4:85-90.

  • sh-Shalom-Gordon N. 1995. The Mediterranean grazing ecosystems of the Golan Heights. Agriculture, Ecosystems & Environment 54:67-76.

  • איש-שלום-גורדון נעמי 1995. דגנים וקטניות במרעה ברמת הגולן. ידיעות לבוקרים 86:48-50.