מוטי  חיימי

ד"ר מוטי חיימי


Dr. Motti Haimi
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2022

Ministry of health

Intersectionality, equity and equality in telehealth usage: The combination of sociodemographic characteristics of telehealth users and their relation to healthcare services utilization and health outcomes

בשיתוף עם Prof Daniel Sperling, Prof Efrat Shadmi

108,000