מוטי מרדלר

ד"ר מוטי מרדלר


Dr. Moti Merdler
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Peled, Y. & Merdler, M. (2017). Tendencies and Preferences of Choosing Information Sources in Academic Learning: A Case of Native Hebrew and Native Arabic Speakers in Israel. 12th Annual Education and Development Conference (5-7 March 2017, Bangkok, Thailand).

  • Merdler, M. & Peled, Y. (2016). Tendencies and Preferences of Choosing Information Sources in Academic Learning: A Case of Native Hebrew and Native Arabic Speakers in Israel. Journal of Educational and Social Research, 6(1), 39-46.

  • Merdler, M. (2012). Information Characteristics Perceptions and Information Source Preferences in Learning among Jewish and Arab Students in Israel. Proceedings: ICERI2012 - 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain.