משה שרעבי

פרופ' משה שרעבי


Prof. Moshe Sharabi
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Ministry of Health

Factors affecting work participation after hand and fingers injury among Arab and Jewish blue collar workers in northern Israel

בשיתוף עם Marom B. PI, Carel R. CO -PI &Ratzon N. COPI