משה  גלברד

פרופ' משה גלברד


Prof. Moshe Gelbard
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "The Remedy of Price Reduction in Mixed Legal Systems" 42 Stetson L. Rev 139-168 (2013).