מרים עופר

ד"ר מרים עופר


Dr. Miriam Offer
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Offer, M. (2021). Jewish Medical Activity in the Ghettos under the Nazi Regime: Characteristics and Broad Historical Context. Polin: Studies in Polish Jewry, 33.pp.494-516

 • Offer, M. (2020). White Coats In the Ghetto: Jewish Medicine in Poland during the Holocaust. Jerusalem: Yad Vashem. 704 pages.

 • Offer, M., "Der Doktor"- The Writings of Mordechai Lensky During the Interwar Period." In S. Hildebrandt, M. Offer, & M. Grodin. (eds.), ( 2020). Recognizing the Past in the Present: New Studies on Medicine Before, During and After the Holocaust and Legacies for the 21st Century (pp. 59–81). New York, Oxford: Berghahn

 • Offer, M., (Consulting Ed.) (Spring 2020), NASHIM: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues. Jewish Women Medical Practitioners in Europe – Before, During and After the Holocaust. No. 36, Bloomington: Indiana University Press.

 • Schwartzman, J. and Offer, M. (2020). The Fate of the Jewish Medical Staff of the Medical Institutes in the City of Stavropol during the Holocaust. Harefuah – the Israel Medical Association Journal, 159(4), April 2020, pp. 273–277. (Hebrew).

 • Offer, M. (2019). Coping with the Impossible: The Developmental Roots of the Jewish Medical System in the Ghettos. In M. Moskalewicz, F. Dross, & U. Caumanns (eds.). Jewish Medicine Healthcare in Central Eastern Europe (pp. 261–277). Springer

 • Offer, M. (2018). Jewish Medical Ethics During the Holocaust - The Unwritten Ethical Code. Wiener klinische Wochenschrift, The Central European Journal of Medicine, 130, pp. 172-176.

 • Offer, M., Herzog, R., Pasher, Y., & Ohry, A. (2017). Medicine and Urology in the First Half of the 20th Century in Eretz-Israel and in the Shadow of the Holocaust. In D. Schultheiss & F. H. Moll (eds.), Urology under the Swastika (pp. 227-253). Leuven, Belgium: Davidsfonds.

 • Offer, M, (2016) Social History of Medicine 29(4), 853-855: Harro Jenss, Peter Reinicke, Hrsg. 2014. Der Arzt Hermann Strauß 18681944: Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt. Berlin: Hentrich & Hentrich.[Book Review]

 • Offer, M. (2016). The Study of Jewish Medicine During the Holocaust: Trends and Characteristics of its Development. Korot, The Israel Journal of the History of Medicine and Science, 23, 111-149.

 • Offer, M. (2016). Studying Medicine and Medical Research in the Ghettos: How and Why Was the Underground Medical School in the Warsaw Ghetto Established? Bishvil Hazikaron, 24, 30-38. (Hebrew).

 • Offer, M. (2015). White Coats Inside the Ghetto: A Look at the History of Jewish Medicine during the Holocaust. Jerusalem: Yad Vashem. 595 pages. [Hebrew].

 • Offer, M. (2014). Medicine in the Shavli Ghetto in Light of the Newly Discovered Diary of Dr. Aaron Pik. In: M. Grodin (ed.), Jewish Medical Resistance in the Holocaust (pp.164-172). New York, Oxford: Berghahn.

 • Offer, M. (2014). The Study of Jewish Medicine During the Holocaust: Its Creation and Preliminary Steps. Korot, The Israel Journal of the History of Medicine and Science, 22, 129-154

 • Offer, M. (2012). Ethical Dilemmas in the Work of Doctors and Nurses in the Warsaw Ghetto. Polin: Studies in Polish Jewry, 25, 467-49

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

משרד המדע והטכנולוגיה

רפואה, תחלואה וילדות בשואה ולאחריה - מחקר רב תחומי בנושא השואה והרלוונטיות למאה ה-21

בשיתוף עם פרופ' שאול שאשא , המרכז הרפואי לגליל ; ד"ר בעז כהן - ראש התכנית ללימודי השואה, האקדמית גליל מערבי

270,000