מיכל אורגלר שוב

ד"ר מיכל אורגלר שוב


Dr. Michal Orgler
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Marbach-Ad, G., Ziemer, K., Orgler, M., & Thompson, K. (2014). Science Teaching Beliefs and Reported Approaches Within a Research University: Perspectives from Faculty, Graduate Students, and Undergraduates. The International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 26, 232-250.