מיכל גולדנברג

ד"ר מיכל גולדנברג


Dr. Michal Goldenberg
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Felder S, Masasa H, Orenbuch A, Levaot N, Shachar Goldenberg M, Cohen S (2019). Reconstruction of the Ovary Microenvironment Utilizing Macroporous Scaffold with Affinity-Bound Growth Factors. Biomaterials. 205: 11-22.

  • Younis AJ, Lerer-Serfaty G, Stav D, Sabbah B, Kessler-Icekson G, Zahalka MA, Shachar M, Ben-Haroush A, Fisch B and Abir R (2017). Extracellular-like Matrices and Leukemia Inhibitory Factor for in vitro Culture of Human Primordial Follicles. Reprod Fertil and Dev.

  • Lerer-Serfaty G, Nivin S, Fisch B, Shachar M, Kossover O, Salikter D, Ben-Haroush A, Abir R (2013). Attempted application of bioengineered/biosynthetic supporting matrices with phosphatidylinositol trisphosphate-enhancing substances to organ culture of human primordial follicles. J Assist Reprod Genet. 30(10): 1279-88.

  • Shachar M, Benishti N, Cohen S (2012). Mechanical Stimulation Induced by Compression and Medium Perfusion Improves Cardiac Tissue Regeneration In Vitro. Biotechnol Prog. 28(6):1551-9.