מיכל אלון תירוש

ד"ר מיכל אלון תירוש


Dr. Michal Alon Tirosh
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israeli Center for Third sector Research

Who is a leader? Children's perceptions about leaders and leadership

בשיתוף עם Dorit HadarShoval

Award icon

 

Pfizer

Perceptions of Ageism in television commercials: A comparative study

בשיתוף עם Dafna Halperin, Sigal Naim

Award icon

 

Tel-Aviv University, Rothschild-Caesarean School of Communication

Children's news programs

Award icon

 

The Second Authority for Television and Radio, Competitive Fellowship for conducting research in communication

Children's news programs