מנחם בלונדהיים

פרופ' מנחם בלונדהיים


Prof. Menahem Blondheim
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

ISF הקרן הלאומית למדע

אחדות וייחוד בעיתונות האמריקנית, 1841- 1884: ניתוח דיגיטלי של מרחב, זמן ותוכן

בשיתוף עם ד"ר זף סגל