מיטל פינטו

ד"ר מיטל פינטו


Dr. Meital Pinto
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "On the Kotel Dispute and the Struggle of a Minority within Minority" 33 MEHKAREI MISHPAT (Hebrew, peer-reviewed, 2021).

  • Pinto, M. (2021). Arbitrariness as Discrimination. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 1-25.

  • "Between Group Rights that are Present at the Public Jewish and Arab Sphere and Group Rights that are not" DEMOCRATIC CULTURE (Hebrew, peer-reviewed, forthcoming 2020).

  • "Say little and do Much: The Role of Arabic in Creating Civic Solidarity between Jews and Arabs in Israel" in JUDGE ELYAKIM RUBINSTEIN'S BOOK (edited by Miriam Marcowitz-Bitton, Hebrew, peer-reviewed, forthcoming 2020).

  • "The Impact of the Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People on the Status of the Arabic Language in Israel" 30(1) MINNESOTA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (forthcoming, 2020).

  • "The Majority Can Take Care of Itself" in former Chief Justice ASHER GRUNIS'S BOOK (edited by Keren Weinshall Margel, Hebrew, peer-reviewed, forthcoming 2020) (with Yuval Yekutiel).

  • "Torn Language: Between 'Official' and 'Special' Status of the Arabic Language in Israel" DEMOCRATIC CULTURE (Hebrew, peer-reviewed, forthcoming 2020).

  • "The Advantages of the Vertical Balancing Test over the Proportionality Tests in Protecting Human Rights", 42 IUNEY MISHPAT FORUM 62-106 (Hebrew, peer-reviewed, 2019) (with Yuval Yekutiel).

  • "The Absence of the Right to culture of Minorities within Minorities in the Plonit Case" 8 FAMILY IN THE LAW 101-123 (Hebrew, peer-reviewed, 2018).

  • . "Gender Quotas and the Parity Paradigm in Israel" in Ruth Rubio Marin & Will Kymlicka eds., WOMEN AND LEGAL PLURALISM: EXTENDING PARITY GOVERNANCE? 119-149 (2018, Oxford University Press).