מאירה לוי

ד"ר מאירה לוי
Dr. Meira Levy

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

The Israel Medical Association Israel

השפעת רשתות חברתיות מקצועיות של רופאי משפחה על קבלת החלטות והתפתחות מקצועית

בשיתוף עם ד"ר דקלה אגור-כהן

10,000