מיה מזור- טרגרמן

ד"ר מיה מזור- טרגרמן


Dr. Maya Mazor-tregerman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Mazor- Tregerman Maya, Protective universalism: The book publishing industry, outgoing tourism giudebooks and the Israeli tourist identity, A thesis submitted for the Degree "Doctor Of Philosophy", University of Haifa, Faculty of Social Science, Department of Communication, June 2017.

  • דנה וימן-זקס, מיה מזור- טרגרמן, סיפור משכנע: שכנוע נרטיבי בסוגיות ציבוריות, מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות, 52, 1, אוגוסט 2017, עמ' 390- 416.

  • מיה מזור-טרגרמן, אוניברסליות מתגוננת: מו"לות, ספרי הדרכת תיירות יוצאת והזהות הישראלית, קשר, 50, סתיו 2017, עמ' 204- 206.